Kim jesteśmy

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Piątkowska & Kaciczak to kancelaria świadcząca profesjonalną i wszechstronną pomoc prawną, zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych.

Kancelaria zapewnia obsługę prawną na każdym etapie sprawy, udzielając niezbędnych porad i konsultacji prawnych, sporządzając opinie prawne, umowy i pisma procesowe, a także reprezentując swoich Klientów przed sądami, prokuraturami oraz innymi instytucjami, czy też organami.

W ramach świadczonych usług każdy Klient może liczyć na indywidualne i fachowe podejście do sprawy. Osobom fizycznym zapewniany pomoc w rozwiązaniu konkretnych spraw i problemów prawnych, dostosowaną do ich potrzeb, natomiast przedsiębiorcom proponujemy objęcie stałą, kompleksową obsługą prawną.

Nasze standardy

Nigdy nie podejmujemy działań, które w naszej ocenie nie dają szans na pozytywny dla Klienta finał. W ramach istniejących możliwości, wykorzystując wiedzę oraz doświadczenie zawodowe, przedstawiamy Klientowi kilka dróg postępowania, ze wskazaniem korzyści i zagrożeń wynikających z wyboru każdej z nich.

W swojej pracy kierujemy się najwyższymi standardami etycznymi, a naszym priorytetem jest zapewnienie Klientom kancelarii komfortu w realizowaniu celów zarówno życiowych, jak i biznesowych.

Pracujemy wspólnie dzieląc się wiedzą i doświadczeniem, dzięki czemu jesteśmy w stanie osiągać zamierzone cele i realizować najbardziej skomplikowane projekty.

Nasz zespół

ADWOKAT Beata Piątkowska

Adwokat Beata Piątkowska w 2015 roku ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia na kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, broniąc pracę magisterską pt. „Alkoholizm jako przyczyna stwierdzenia nieważności małżeństwa kanonicznego i rozwodu cywilnego”. Ponadto w 2012 roku uzyskała tytuł zawodowy licencjata na kierunku administracja, broniąc z wynikiem bardzo dobrym pracę licencjacką pt. „Odpowiedzialność karna nieletnich
w Polsce na tle Kodeksu karnego z 1997 roku oraz Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
z 1982 roku”. Już w trakcie studiów zdobywała doświadczenie zawodowe działając m. in. w ramach Studenckiej Poradni Prawnej a także praktykując w renomowanych rzeszowskich kancelariach.

Również w trakcie aplikacji adwokackiej, którą odbyła w Okręgowej Radzie Adwokackiej
w Krakowie, współpracowała z rzeszowskimi i krakowskimi kancelariami adwokatów i radców prawnych. Dalszego doświadczenia zawodowego nabierała pracując na stanowisku asystenta prawnego w Kancelarii Radcy Prawnego Anny Kowalskiej-Magiera w Mszanie Dolnej, dzięki czemu miała okazję zapoznać się i zmierzyć ze specyfiką lokalnych problemów, co pozwala jej jeszcze lepiej dopasowywać się do potrzeb i oczekiwań Klientów kancelarii. Następnie przez kilka lat
z powodzeniem prowadziła indywidualną kancelarię adwokacką, której ciągły rozwój pozwolił stworzyć nowoczesną kancelarią, w której zespół specjalistów łączy zdobyte wykształcenie
z wieloletnim doświadczeniem dostarczając Klientom usługi na najwyższym poziomie.

Adwokat Beata Piątkowska posiada doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, prawa spadkowego, rodzinnego, gospodarczego, prawa spółek handlowych i windykacji należności. Ponadto legitymuje się dużą praktyką w obsłudze podmiotów gospodarczych, tj. zarówno przedsiębiorców indywidualnych, jak i spółek prawa handlowego. Mecenas reprezentuje również klientów w sprawach karnych, a mając na uwadze specyfikę tego rodzaju spraw, gdzie pomoc prawna częstokroć niezbędna jest natychmiast, w razie potrzeby pozostaje do dyspozycji Klientów także poza godzinami urzędowania Kancelarii.

Do każdego z Klientów Adwokat Beata Piątkowska podchodzi w sposób indywidualny, z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem, a głównym celem w jej pracy jest zaoferowanie Klientom kancelarii jak najlepszych rozwiązań, uwzględniających specyfikę każdego z przedstawionych problemów oraz dopasowanych do ich potrzeb i oczekiwań.

RADCA PRAWNY Kinga Kaciczak

Radca prawny Kinga Kaciczak ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2013 roku obroniła pracę magisterską w Katedrze Prawa Administracyjnego pt. „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jako akt prawa miejscowego” z wynikiem bardzo dobrym. Ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie pozytywnie zdając egzamin w 2017 roku.

Radca Prawny Kinga Kaciczak praktykę zawodową zdobywała już w czasie studiów, a także w czasie aplikacji odbywając staże w Sądach i Prokuraturach oraz współpracując z kancelariami radców prawnych i adwokatów.

Zajmuje się ona prawem cywilnym, rodzinnym, gospodarczym, administracyjnym oraz samorządowym. W zakresie prawa gospodarczego Radca prawny Kinga Kaciczak zajmuje się obsługą przedsiębiorców, w tym przygotowywaniem i analizą umów oraz prawem spółek handlowych. Ponadto prowadzi sprawy przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnych,
a także organami jednostek samorządu terytorialnego, organami państwowymi oraz organami egzekucyjnymi.

W swojej pracy kieruje się zasadą indywidualnego podejścia do spraw i problemów każdego klienta oraz kompleksowym i wszechstronnym rozwiązywaniem problemów.
Radca Prawny wpisany na listę radców Prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.