Klienci
Biznesowi

Dzięki posiadanej fachowej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu we współpracy z Klientami prowadzącymi działalność gospodarczą w różnych formach, Kancelaria oferuje obsługę prawną podmiotów gospodarczych, tj. zarówno małych, średnich jak i dużych firm. Kancelaria oferuje wsparcie na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej, począwszy od jej założenia, poprzez wsparcie przy rozwiązywaniu wszystkich pojawiających się następnie i wiążących się z nią problemów prawnych.

Oferta kancelarii obejmuje m.in.:

 • zakładanie spółek prawa handlowego (w tym m.in.
 • wsparcie przy wyborze formy organizacyjno-prawnej zakładanej działalności gospodarczej,
 • przygotowanie projektów aktów założycielskich, tj. umów bądź statutów,
 • rejestracja podmiotu,
 • reprezentacja w postępowaniach związanych z rejestracją zmian w KRS)
 • bieżące doradztwo prawne związane z
 • prowadzeniem działalności gospodarczej
 • sporządzanie i opiniowanie umów, a także wsparcie w ich negocjowaniu
 • sporządzanie opinii prawnych
 • udział w negocjacjach handlowych
 • windykacja należności
 • reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz w postępowaniach egzekucyjnych